De Wereld van de Engelen

Vanaf het moment dat iemand in de moederschoot wordt geconcipieerd tot aan zijn dood en zelfs erna spelen de Engelen een rol in het leven van een mens. Engelen ontnemen de stervende zijn ziel en brengen troost of leggen straf op in het graf. Een Engel zal op de laatste op de bazuin blazen en op de Dag van het Laatste Oordeel zullen Engelen aanwezig zijn, totdat zij mensen begeleiden naar hun laatste bestemming in het Paradijs of de Hel.

Bijna alle culturen, oude en moderne, bezitten een of ander geloof over de Engelen. De pre-islamitische Arabieren geloofden dat zij dochters van de Almachtige waren. Sommige filosofen meenden dat Engelen de sterren in de hemel zijn. In moderne tijden heeft er een opleving plaatsgevonden van de belangstelling in Engelen. Zij figureren in films en andere vormen van populairer westerse cultuur.

Doch deze mythen spelen geen rol van betekenis in het geloof van de moslim...
Ons geloof is gebaseerd op de leringen van de Quran en de Soennah, die ons op de hoogte stellen van alles wat wij dienen te weten over de werkelijkheid van het onzichtbare met inbegrip van de wereld van de Engelen. In dit boek heeft Dr. 'Oemar Soeleymèn el-Ashqar uit de bronnen van de islam om ons een uitgebreid beeld te schetsen van wie de engelen zijn, hun rol in het universum en hun interactie met de mensheid in deze wereld en de volgende.

Auteur: Dr. 'Oemar el- Ashqar 
Uitgeverij: Project Dien
Uitvoering: Paperback
ISBN: 90-77520-03-1
Aantal pagina's: 128

Waardering Nog niet gewaardeerd
€7,71
Prijs is inclusief BTW

Dit product is op voorraad

Beoordelingen

Er zijn nog geen geen recensies voor dit artikel.